Гостувания на изложбата за делото на Снежана Янева „Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце“ в периода май-юни 2023 година

Изложбата бе показана най-напред в град Добрич в израз на признателност за ролята на РБ „ Дора Габе“, на д-р Елена Коева-Юрченко, съратник на Снежана Янева и на многобройните колеги библиотекари в града и региона, допринесли за модернизацията на библиотеките. Експозицията бе открита на 3 май в Библиотечно-информационния комплекс на Висшето училище по мениджмент, в присъствието на библиотекари от всички поколения и на студенти. Към нея проявиха интерес и бежанци от Украйна, които изучават български език и българското книжовно дело. Две пана, разказващи за традициите и иновациите на РБ „Дора Габе“ допълниха изложбата с постиженията на библиотечното дело в региона. С вълнуващи думи и спомени към присъстващите се обърнаха Директорът на РБ „Дора Габе“ Теодора Денкова и д-р Елена Коева Юрченко, Директор на Библиотечно-информационния комплекс на ВУМ.

Домакини на изложбата ще бъдат големи и малки библиотеки от всички краища на България, където Снежана Янева е оставила диря с неуморната си безвъзмездна работа за модернизация и демократизация на библиотечното дело в продължение на десетилетия. През май и юни това са още: РБ“Захарий Княжески“ Стара Загора (22 до 26 май); Столична библиотека, РБ „Проф. Беню Цонев“ Ловеч (19 до 30 юни) и библиотеката при НЧ „Светлина“- 1929 г. в село Труд, обл. Пловдив (12 до 16 юни) Надяваме се библиотеките да добавят пано за своята дейност когато представят изложбата и да получим покани за още гостувания.

Особено значение има показването на изложбата в университети, където се подготвят бъдещите библиотекари на България. На първо място това е УниБИТ, където изложбата ще гостува в седмицата на XIX Студентска научна конференция и в Деня на отворените врати от 15 до 19 май.

Във връзка с Националната конференция на ББИА на 8 и 9 юни изложбата ще бъде показана и в Аграрния университет на Пловдив, където се провежда провежда конференцията. 

Благодарим на Езикова Гимназия Пловдив, че ще приеме изложбата по време на честването на 65-годишнина от създаването си (29 май до 4 юни) и така ще свърже приноса на Снежана Янева като свой възпитаник с ролята на гимназията за създаването и подготовката на таланти.

Изложбата в Добрич 3 май 2023

Пана на РБ Добрич

Откриване на изложбата в Добрич

Слово на д р Елена Коева Юрченко

Слово на Директора на РБ Добрич г жа Денкова