...

Дела на почит

Интервю за библиотеката в община Димитровград, носител на награда "Снежана Янева"

Интервю във връзка с награждаването на библиотека „П. Пенев“ с награда „Снежана Янева“ на Мемориалния фонд на нейно име
Към директора на библиотеката Г-жа Валентина Терзиева

 1. Бихте ли изброили накратко направеното в памет на Снежана Янева от градската библиотека в Димитровград?

Многобройни са инициативите в памет на нашата съгражданка, които Библиотеката направи през последните две години. Това, което ще остане като памет и за поколенията е преименуването на Читалня „Хуманитарни и приложни науки“ на Зала „Снежана Янева“ и засаждането на сребрист бор в двора на библиотеката – нейното любимо дърво, което се превърна в Коледното дърво на библиотеката, с украсяването му всяка година.
По повод на 70-годишнината и, през последната година екипът на Библиотеката припомни на обществеността за нея и делото и чрез редица събития. Сред тях се открояват: неколкократно оформяне на витрини в нейна памет, иницииране на Конкурс за есе и презентация на тема „Моята библиотека на бъдещето“, преглед на 15-годишната история на ежегодната Национална библиотечна седмица, която е инициатива на Снежана. Богатата програма, която бяхме подготвили за реализирането и през 2021 година, посветихме на нея. По повод на събитията за Празника на града, спомена за Снежана Янева беше вплетен в онлайн инициативата ни „Памет за поета“. Всеки, който иска да се запознае по-обстойно с живота и делото и, може лесно да го направи, като последва специално интегрирания линк в меню лентата на сайта на Библиотеката ни.

2. Снежана работеше неуморно световният опит да достигне до всяка библиотека. Какви са реалните измерения на това в библиотека „П. Пенев“?

В национален план, по инициатива на Снежана Янева, у нас бе започнат най-мащабният проект за модернизация на обществените библиотеки - Проект „Глобални библиотеки- България”. Градска библиотека „Пеньо Пенев“ стана част от семейството на „Глобални библиотеки – България“, през 2010 година. Вследствие на това се откри обществен информационен център към нея и безплатен достъп до компютри беше предоставен на всички читатели, от децата до най-възрастните. Въведоха се редица нови услуги чрез използването на информационно-комуникационните технологии – курсове по начална компютърна грамотност, в които бяха обучени стотици наши съграждани; услуги, насочени към безработните лица, търсене на различна специализирана информация; обучения по програмиране за най-малките и много други. Това доведе до повишаване ефективността на работата ни и до повишаване възможността да отговаряме своевременно на разнообразните нужди на нашите потребители.

3. Как след специализация в страни от Европа Вие лично спомагате за прилагане на този опит? Докторската Ви дисертация е посветена на библиотека „П. Пенев“, предавате ли своя опит и знания на други библиотекари и в читалищни библиотеки?

През 2016 – 2017 година имах възможността да участвам в проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” на Фондация „Глобални библиотеки“ – България, финансиран по Програма „Еразъм +“. Това участие отвори нови хоризонти пред мен, защото имах възможност да се поуча от чуждестранния опит, да генерирам нови идеи и да взаимствам добри практики, които и въведох в нашата библиотека - обособяване на мейкърспейс и тийн-зона, различни игри за насърчаване на четенето за възрастни и деца, жанрово обозначение на книгите, организиране на полезни курсове за нашите потребители и много други.
В резултат на проекта се създадоха добри партньорства, а успехите, които постигнахме с прилагането на световния опит в Библиотеката, доведоха колеги от Румъния, които пожелаха да се обучат и да почерпят идеи от нас.
В последните години неколкократно съм била обучител в семинари, насочени към читалищните библиотекари. Винаги съм готова да помогна на моите колеги със съвет, идеи, насърчение, опит в ежедневните ни усилия за модернизиране на библиотеките - нещо, за което Снежана Янева беше радетел.
Дисертационният труд, който разработвам има за цел да събере на едно място историята, опита и знанието за нашата библиотека и за останалите културни институции в града, затова очаквам да е изключително полезен за всички, интересуващи се от културните процеси в нашия град.

4. Как библиотека „П. Пенев“ ще продължи делото на Снежана Янева?

Безспорен факт е, че Снежана Янева работи за българските библиотеки всеотдайно и напълно безвъзмездно повече от 30 години. Нейният самоотвержен труд и постигнати резултати оставят ярка диря в българската книжовност.
Днес ние прилагаме, в ежедневната си работа, много от основните измерения на нейната мисия, някои от които са вече неразделна част от пряката ни професионална дейност.
Стремежът ни е да продължаваме да предоставяме на нашите потребители навременни и релевантни услуги, атрактивни предложения за самообразоване, възможности за развитие на личността и пълноценно осмисляне на свободното време. Основна цел продължава да бъде модернизацията на библиотеката и достигането на предлаганите от нея възможности до най-широк кръг хора.
Екипът на библиотеката и занапред ще работи достойно и всеотдайно за утвърждаване на професионалния престиж на библиотекаря и цялата гилдия, така както го правеше нашата съгражданка Снежана Янева.

РНБ "П.Р. Славейков" Велико Търново отбелязва удостояването и с награда "Снежана Янева"

РНБ "П.Р. Славейков" Велико Търново отбелязва удостояването и с награда "Снежана Янева"

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е сред първите, получили награда за принос към съхраняване на паметта и продължаване на делото на Снежана Янева.

Неуморен радетел за просперитета на българските библиотеки, г-жа Янева беше наш приятел, партньор и катализатор за адаптиране и прилагане на най-добрите световни практики в областта на развитието на библиотечното дело и непрекъснато повишаване на качеството и обхвата на услугите, които институцията предлага на своите потребители.
На 8 март 2022 г. колективът на библиотеката отбеляза 70 годишнината от рождението на Снежана Янева с възпоменателно слово и биографичен филм. Споделени спомени, фото и видео материали могат да бъдат разгледани на мемориалния сайт - https://snejana-ianeva.org/bg/

В Търново 2022 награда

Академичен час с участието на новото поколение библиотекари

Сърдечно благодарим на проф. дн Таня Тодорова, че показва за кого делото и опита на Снежана Янева имат най-голямо значение и вдъхновение.
На 12 март 2022 година под ръководството на проф. дн Таня Тодорова се проведе традиционния годишен Академичен час в УниБИТ със студентите от Магистърската програма, която подготвя млади библиотекари. Беше показан видео филм за живота и делото на Снежана Янева, Проф. Тодорова акцентира на професионалните качества и на приноса на Снежана за развитие на българското библиотечно дело, а Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация Глобални библиотеки - България, разказа за изключителните лидерските способности на Снежана Янева и че без нея нито проектът Глобални библиотеки, нито фондацията биха съществували днес.

akademichen chas 2022

Предлагаме извадка от реакциите на студентите, които са утрешните библиотекари и книжовници на България.

Награди в памет на Снежана Янева

Уважаеми колеги, съмишленици, съратници

и приятели на Снежана Янева,

Днес, на 8 март, рождения ден на тази забележителна българка, Мемориалният фонд на нейноиме изказва благодарност на всички, които се включиха в отбелязването на 70 годишнината и. Много библиотеки и библиотекари със събития и дейностиприпомниха приноса на Снежана за модернизацията и демократизацията на българските библиотеки и показаха че са достойни продължители на делото и. Има и такива, които са все още във фазата на добрите идеи и намерения, въпреки че през годините Снежана на дело и навреме им е помагала.Надяваме се и техните планове да бъдат осъществени. Снежана Янева беше човек на делото и Комисията по наградите оценяваше само делата в нейна памет за да определи следните награди:

 • Награда за регионална библиотека – РНБ „П.Р.Славейков“ Велико Търново
 • Награда за общинска библиотека – Градска библиотека „П.Пенев“ Димитровград
 • Награда за читалищна библиотека –библиотеката при НЧ „Христо Ботев“ -1928 г. село Столетово, Община Карлово
 • Награда за чуждоезиков център – Американският корнер в Пловдивската народна библиотека

С почетни грамоти са отличени:

 • Регионалните библиотеки в Хасково, Търговище, Силистра и Добрич
 • Градската библиотека в Асеновград
 • Американският корнер в Столична библиотека

Мемориалният фонд „Снежана Янева“ продължава да поддържа стипендия за докторантура в УниБит и стипендия за магистратура в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Благодарим на академичната библиотечна общност за делата в памет на Снежана Янева, като Комисията отличава с

Почетна грамота

 • Професор дн Таня Тодорова от УниБИТ за ежегодния Академичен час в памет на Снежана Янева и
 • Доцент д-р Никола Казански от библиотеката на БАН за публикациите му в памет на Снежана Янева и сценарий за видео филм за нейното дело

Nagrada2022 SnIanevaMF1

Nagrada2022 SnIanevaMF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Nagrada2022 SnIanevaMF2

Nagrada2022 SnIanevaMF4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gramota SnIanevaMF4gramota SnIanevaMF6 gramota SnIanevaMF5

gramota SnIanevaMF3gramota SnIanevaMF2

gramota SnIanevaMF1

Консултативен съвет - списък

Публикуваме списъка на около 60 души, които са придобили световен опит по библиотечно дело. Ако сме ви пропуснали в списъка молим пишете ни, за да поравим грешката. Ако не искате да консултирате библиотеките и младите библиотекари също ни пишете. Но разговорите които успяхме да проведем ни убедиха, че дори да сте използвали специализацията си за кариерно развитие в друга област, Вашият опит пак би бил полезен и търсен. Такива хора обаче са единици. Болшинството продължават да упражняват библиотечната професия или вече са пенсионери с богат опит. който не бива да губим. Ако не сте в състояние да консултирате, молим поне ще споделите писмено или във видео опита си на Мемориалния сайт на Снежана Янева.

 1. Албена Ихтиманска (Самоков)
 2. Александра Дипчикова (София)
 3. Ана Попова (София – сега живее в САЩ)
 4. Анелия Иванова (Монтана)
 5. Анета Дончева (София)
 6. Анета Пендакова (Раковски)
 7. Анна Кожухарова (Казанлък)
 8. Боряна Христова (София)
 9. Валентина Терзиева (Димитровград)
 10. Валентина  Бакалова   (Асеновград)
 11. Ваня Грашкина (София)
 12. Весела Ангелова (Варна)
 13. Галина Дойчева (Варна)
 14. Даниела Донова (Пазарджик)
 15. Диана Велкова (София)
 16. Димитрина Борисова (Монтана)
 17. Елена Коева-Юрченко (Добрич)
 18. Елка Златева (София ФГББ)
 19. Ертан Гелдиев (Добрич)
 20. Иван Александров (ВеликоТърново)
 21. Иванка Янкова (София)
 22. Искра Иванова (Исперих)
 23. Искра Михайлова (София, Брюксел)
 24. Калина Иванова (Велико Търново)
 25. Калоян Здравков (Велико Търново)
 26. Камелия Конева (София)
 27. Кирилка Страшникова (Хасково)
 28. Красимира Няголова (Силистра)
 29. Красимира Сакъзова – Иванова (Котел)
 30. Маргарита Ангелова (София)
 31. Мария Грозева (Карлово)
 32. Марияна Узунова (Бургас)
 33. Марлена Станоева (Самоков)
 34. Мая Петрова (Разград)
 35. Милена Бичакова (Самоков)
 36. Милена Иванова (Търговище)
 37. Милена Марковска (Асеновград)
 38. Мирослав Колев (Карлово)
 39. Мирослава Кацарова (Разград)
 40. Михаил Свирачев (Пловдив)
 41. Надежда Груева (Стара Загора)
 42. Недялка Петрова (Пловдив)
 43. Нели Стоилова (Силистра)
 44. Нели Петрова (Пловдив)
 45. Николина Иванова-Бел (Благоевград) 
 46. Никола Казански (София)
 47. Петко Каневски (Димитровград)
 48. Петя Шопова (Казанлък)
 49. Радка Калчева (Варна)
 50. Райно Райнов (Сливен)
 51. Росица Попаркова (Гоце Делчев)
 52. Росица Куцарова (Търговище)
 53. Румяна Койчева (София ФГББ)
 54. Светлана Колева (Казанлък)
 55. Светлана Костадинова (Стара Загора)
 56. Слава Драганова (СтараЗагора)
 57. Спаска Тарандова (София)
 58. Стефан Димитров (София ФГББ)
 59. Стефка Илиева (Пловдив)
 60. Теодора Кузманова (Асеновград)

В червено: дългосрочна специализация в САЩ
В син цвят: специализация в Европа
В черно: специализация в САЩ по-малко от 6 месеца