...

Дела на почит

Академичен час с участието на новото поколение библиотекари

Сърдечно благодарим на проф. дн Таня Тодорова, че показва за кого делото и опита на Снежана Янева имат най-голямо значение и вдъхновение.
На 12 март 2022 година под ръководството на проф. дн Таня Тодорова се проведе традиционния годишен Академичен час в УниБИТ със студентите от Магистърската програма, която подготвя млади библиотекари. Беше показан видео филм за живота и делото на Снежана Янева, Проф. Тодорова акцентира на професионалните качества и на приноса на Снежана за развитие на българското библиотечно дело, а Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация Глобални библиотеки - България, разказа за изключителните лидерските способности на Снежана Янева и че без нея нито проектът Глобални библиотеки, нито фондацията биха съществували днес.

akademichen chas 2022

Предлагаме извадка от реакциите на студентите, които са утрешните библиотекари и книжовници на България.

Награди в памет на Снежана Янева

Уважаеми колеги, съмишленици, съратници

и приятели на Снежана Янева,

Днес, на 8 март, рождения ден на тази забележителна българка, Мемориалният фонд на нейноиме изказва благодарност на всички, които се включиха в отбелязването на 70 годишнината и. Много библиотеки и библиотекари със събития и дейностиприпомниха приноса на Снежана за модернизацията и демократизацията на българските библиотеки и показаха че са достойни продължители на делото и. Има и такива, които са все още във фазата на добрите идеи и намерения, въпреки че през годините Снежана на дело и навреме им е помагала.Надяваме се и техните планове да бъдат осъществени. Снежана Янева беше човек на делото и Комисията по наградите оценяваше само делата в нейна памет за да определи следните награди:

 • Награда за регионална библиотека – РНБ „П.Р.Славейков“ Велико Търново
 • Награда за общинска библиотека – Градска библиотека „П.Пенев“ Димитровград
 • Награда за читалищна библиотека –библиотеката при НЧ „Христо Ботев“ -1928 г. село Столетово, Община Карлово
 • Награда за чуждоезиков център – Американският корнер в Пловдивската народна библиотека

С почетни грамоти са отличени:

 • Регионалните библиотеки в Хасково, Търговище, Силистра и Добрич
 • Градската библиотека в Асеновград
 • Американският корнер в Столична библиотека

Мемориалният фонд „Снежана Янева“ продължава да поддържа стипендия за докторантура в УниБит и стипендия за магистратура в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Благодарим на академичната библиотечна общност за делата в памет на Снежана Янева, като Комисията отличава с

Почетна грамота

 • Професор дн Таня Тодорова от УниБИТ за ежегодния Академичен час в памет на Снежана Янева и
 • Доцент д-р Никола Казански от библиотеката на БАН за публикациите му в памет на Снежана Янева и сценарий за видео филм за нейното дело

Nagrada2022 SnIanevaMF1

Nagrada2022 SnIanevaMF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Nagrada2022 SnIanevaMF2

Nagrada2022 SnIanevaMF4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gramota SnIanevaMF4gramota SnIanevaMF6 gramota SnIanevaMF5

gramota SnIanevaMF3gramota SnIanevaMF2

gramota SnIanevaMF1

Консултативен съвет - списък

Публикуваме списъка на около 60 души, които са придобили световен опит по библиотечно дело. Ако сме ви пропуснали в списъка молим пишете ни, за да поравим грешката. Ако не искате да консултирате библиотеките и младите библиотекари също ни пишете. Но разговорите които успяхме да проведем ни убедиха, че дори да сте използвали специализацията си за кариерно развитие в друга област, Вашият опит пак би бил полезен и търсен. Такива хора обаче са единици. Болшинството продължават да упражняват библиотечната професия или вече са пенсионери с богат опит. който не бива да губим. Ако не сте в състояние да консултирате, молим поне ще споделите писмено или във видео опита си на Мемориалния сайт на Снежана Янева.

 1. Албена Ихтиманска (Самоков)
 2. Александра Дипчикова (София)
 3. Ана Попова (София – сега живее в САЩ)
 4. Анелия Иванова (Монтана)
 5. Анета Дончева (София)
 6. Анета Пендакова (Раковски)
 7. Анна Кожухарова (Казанлък)
 8. Боряна Христова (София)
 9. Валентина Терзиева (Димитровград)
 10. Валентина  Бакалова   (Асеновград)
 11. Ваня Грашкина (София)
 12. Весела Ангелова (Варна)
 13. Галина Дойчева (Варна)
 14. Даниела Донова (Пазарджик)
 15. Диана Велкова (София)
 16. Димитрина Борисова (Монтана)
 17. Елена Коева-Юрченко (Добрич)
 18. Елка Златева (София ФГББ)
 19. Ертан Гелдиев (Добрич)
 20. Иван Александров (ВеликоТърново)
 21. Иванка Янкова (София)
 22. Искра Иванова (Исперих)
 23. Искра Михайлова (София, Брюксел)
 24. Калина Иванова (Велико Търново)
 25. Калоян Здравков (Велико Търново)
 26. Камелия Конева (София)
 27. Кирилка Страшникова (Хасково)
 28. Красимира Няголова (Силистра)
 29. Красимира Сакъзова – Иванова (Котел)
 30. Маргарита Ангелова (София)
 31. Мария Грозева (Карлово)
 32. Марияна Узунова (Бургас)
 33. Марлена Станоева (Самоков)
 34. Мая Петрова (Разград)
 35. Милена Бичакова (Самоков)
 36. Милена Иванова (Търговище)
 37. Милена Марковска (Асеновград)
 38. Мирослав Колев (Карлово)
 39. Мирослава Кацарова (Разград)
 40. Михаил Свирачев (Пловдив)
 41. Надежда Груева (Стара Загора)
 42. Недялка Петрова (Пловдив)
 43. Нели Стоилова (Силистра)
 44. Нели Петрова (Пловдив)
 45. Николина Иванова-Бел (Благоевград) 
 46. Никола Казански (София)
 47. Петко Каневски (Димитровград)
 48. Петя Шопова (Казанлък)
 49. Радка Калчева (Варна)
 50. Райно Райнов (Сливен)
 51. Росица Попаркова (Гоце Делчев)
 52. Росица Куцарова (Търговище)
 53. Румяна Койчева (София ФГББ)
 54. Светлана Колева (Казанлък)
 55. Светлана Костадинова (Стара Загора)
 56. Слава Драганова (СтараЗагора)
 57. Спаска Тарандова (София)
 58. Стефан Димитров (София ФГББ)
 59. Стефка Илиева (Пловдив)
 60. Теодора Кузманова (Асеновград)

В червено: дългосрочна специализация в САЩ
В син цвят: специализация в Европа
В черно: специализация в САЩ по-малко от 6 месеца

Консултативен съвет „В памет на Снежана Янева“ и списък на специалисти, придобили световен опит

По случай 70-годишнината от рождението на Снежана Янева, Мемориалният фонд за нея създава Консултативен съвет с учстието на съратници, колеги, приятели и продължители на делото на Снежана, които помагат, консултират и предават опита си на млади библиотекари. Съветът е с променящ се състав според нуждите на българските библиотеки. В първоначалния състав каним за участие всички библиотечни дейци, които през годините са били на специализации в Европейския съюз, САЩ и други страни по света и са усвоили и приложили световния опит и практики за модернизирането и демократизирането на българските библиотеки, основна кауза в мисията и дейността на Снежана Янева.
Консултативният Съвет „В памет на Снежана Янева“ ще започне работата си със следните основни функции:

 1. Членовете му ще се отзовават на молби от български библиотеки и библиотечни дейци, за да консултират и да предават опита си за съчетаване на най-добрите световните практики с българските традиции в работата на библиотеките.
 2. Членовете му могат да бъдат канени и като лектори, за да предават опита си на по-младите колеги, чиито знания и талант ще определят бъдещето на библиотечното дело в България.
 3. Мемориален фонд „Снежана Янева“ ще създаде възможности всеки член на съвета да сподели в Мемориалния сайт как специализацията му в чужбина е помогнала в личната му кариера и/или за развитието на библиотеката, в която е работил.
 4. С благодарност ще приемем членовете му да консултират и да съдействат на Мемориален фонд „Снежана Янева“ в неговата дейност.
 5. Предлагаме консултациите да бъдат безплатни така както Снежана Янева работи за българските библиотеки на обществени начала повече от 30 години, а се бореше за заплащането и престижа на библиотекарите, отличаването им с награди и представянето им в международни организации.


Преседател: Особена признателност дължим на доц. д-р Калина Иванова,
Директор на РНБ „П.Р.Славейков“ във Велико Търново, член на
Управителния Съвет на ББИА, която прие да ръководи съвета и
според нуждите ще подбере свой екип от доброволни сътрудници

В раздела „Дела на почит“ е публикуван списъка на около 60 души, които са придобили световен опит по библиотечно дело. Ако сме ви пропуснали в списъка молим пишете ни, за да поравим грешката. Ако не искате да консултирате библиотеките и младите библиотекари също ни пишете. Но разговорите които успяхме да проведем ни убедиха, че дори да сте използвали специализацията си за кариерно развитие в друга област, Вашият опит пак би бил полезен и търсен. Такива хора обаче са единици. Болшинството продължават да упражняват библиотечната професия или вече са пенсионери с богат опит. който не бива да губим. Ако не сте в състояние да консултирате, молим поне ще споделите писмено или във видео опита си на Мемориалния сайт на Снежана Янева.

ВИДЕО ФИЛМ ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СНЕЖАНА ЯНЕВА

Съратници, колеги, приятели и съграждани на Снежана Янева допринесоха за създаването на видео филм послучай 70-годишнината от рождението и.
Кристина Димитрова, носител на стипендия „Снежана Янева“ за магистратура в Софийския Университет изработи филма и го подарява на българската общественост и на българските библиотеки, за да отбележат по-подходящ начин на 8 март, рожденния ден на такава забележителна жена нейната 70-годишнината.Снежана е с нас духом и с резултатите от нейното книжовно дело в България, което направи българските библиотеки уважавани по света.

ЛИНК към филма в Youtube.