Презентация за делото на Снежана Янева

Предлагаме на вашето внимание презентацията за делото на Снежана Янева в РН библиотека "П.Р.Славейков" - Велико Търново, изнесена на 8 март 2021 г. , част от Мемориалната седмица по случай рождението на библиотечния лидер Снежана Янева.

Изтегелете и разгледайте: Презентация за делото на Снежана Янева в Районна Народна библиотека "П.Р.Славейков" на 8 март 2021 г, част от Мемориалната седмица по случай рождението на библиотеката на Снежана Янева.