Предложение за награждаване на Снежана Янева (посмъртно) с висока правителствена награда - орден „Св.Св. Кирил и Методий“ I-ва степен

Българската библиотечно-информационна асоциация, на която Снежана Янева беше председател до смъртта си, е внесла на 11 март 2021 г. в Министерството на културата предложение за удостояването и с висока правителствена награда на Президента на България, орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен за изключителните и заслуги за изучаване и внедряване на европейските и световни практики, за модернизиране на библиотеките и развитие на библиотечното дело у нас в продължение на повече от 30 години. Предложението се подкрепя от цялата библиотечна общност и всички досегашни носители на ордена „Св. св. Кирил и Методий“ сред библиотечните дейци.

KirilMetodii I stepen