НАГРАДА „СНЕЖАНА ЯНЕВА“ на Калифорнийския държавен университет

През тази академична година Калифорнийският държавен университет учреди в памет на Снежана Янева и като признание на нейния международен принос награда на нейно име „Snejana Ianeva Library Research Award” (награда „Снежана Янева“ за изследователска работа в библиотеките). Наградата ще се връчи за първи път по случай 70 – годишнината от рождението на Снежана през академичната 2021/2022 година на студент показал най-добро използване на библиотечните фондове за изследване и написване на разработка или проект в обществените науки.
Комитетът по присъждане на наградата ще определи мястото и времето на връчването в зависимост от пандемичната обстановка, като възможни дати са 8 март, 11 май или 24 май 2022 година, а мястото - една от библиотеките на университета.