Докторант Валентина Терзиева е носител на първата стипендия "Снежана Янева"

Докторант Валентина Терзиева е носител на първата стипендия "Снежана Янева"

През октомври 2020 година д-р Емилия Янева, професор в Калифорнийския държавен университет, предостави чрез фонд "Снежана Янева" първата стипендия на името на Снежана Янева. Тя е за докторантура в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Неин носител е докторант Валентина Терзиева, главен библиотекар и автор.

Валентина Терзиева е професионален бакалавър по Книгоразпространение, бакалавър по Библиотечно-информационни дейности и магистър по Библиотечно-информационни науки и културна политика. Докторант в УниБИТ. Работи в Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград от 13 години, главен библиотекар, завежда звено „Читалня за точни, приложни и хуманитарни науки“. Проявява интерес в областта на маркетинга и библиотечния мениджмънт, връзките с обществеността. Автор е на книгата „Очи към света – хроника на едно шестдесетилетие“, посветена на историята на библиотеката, нейната роля и значение за града.