70 години от рождението на Снежана Янева

ФОРУМ НА ФГББ ПОСВЕТЕН НА СНЕЖАНА ЯНЕВА

национален форум 2021

Тазгодишното издание на Националния библиотечен форум на тема „Библиотеките в Единния цифров пазар“ бе посветено на 70-годишнината от рождението на Снежана Янева, която беше лично ангажирана с множество аспекти на темата в качеството си на изключителен вдъхновител и поддръжник на библиотечното дело в страната. Нейното име вече носи и една от наградите на Фондация „Глобални библиотеки – България“.

В рамките на Форума бяха засегнати теми като промените в авторското право в електронна среда, достъпът до електронни книги в библиотеките, създаването на електронни ресурси, коопериране между библиотеките, отворен достъп до научно знание и до културното наследство.
Във Форума взеха участие университетски преподаватели, библиотечни специалисти, експерти от ИФЛА, ЕБЛИДА и Европеана по авторско право в цифрова среда. Във форума се включиха зам. министъра на културата Весела Кондакова и Комисар Мария Габриел, която през годините се е ангажирала с проблемите на библиотеките в България.
За втора поредна година, поради пандемията от COVID 19 събитието протече онлайн и се проведе на 25 ноември 2021 година.


За форумите в миналото, организирани с водещата роля на Снежана Янева виж презентацията на Спаска Тарандова, Изпълнителния Директор на ФГББ в раздел СПОМЕНИ.