Честит професионален празник! Награди "Снежана Янева"

Честит професионален празник! Награди "Снежана Янева"

Мемориален фонд „Снежана Янева“ отбелязва 15 годишнината от първия Ден на библиотекаря и от Националната библиотечна седмица през 2006 година. В историята на библиотечното дело тези две събития са свързани не само помежду си, но и с името и приноса на Снежана Янева. Затова Мемориалният фонд реши да оповести на 11 май наградите, които ще връчи през март 2022 година за едногодишна дейност в памет на Снежа и във връзка с 70-годишнината от рождението й. Надяваме се, че определяйки периода от края на март 2021 година до началото на март 2022 година ще дадем възможност на всички библиотеки да се включат в отбелязването на 70-годишнината в удобно за тях време, като се имат предвид и ограниченията, произтичащи от пандемията, която вероятно ще продължи и през 2022 година. Няма никакви други ограничения в характера, броя и времетраенето на инициативите на името на Снежана Янева или в нейна памет и продължаващи делото й, с които библиотеките решат да участват. Независима комисия ще определи наградените и наградите ще бъдат връчени на 8 март 2022 година.

11may2021Най-съдържателните инициативи ще донесат на съответната библиотека една от следните парични награди:

  1. Регионална библиотека – 1 награда от 2 000 лева
  2. Общинска библиотека – 1 награда от 2 000 лева
  3. Читалищна библиотека – 1 награда от 1 000 лева
  4. Чуждоезиков център – 1 награда от 500 лева

Ако университетски библиотеки се включат в честването на 70-годишнината, за тях ще бъде определена самостоятелна награда. Мемориалният фонд ще продължи да дава и стипендиите за докторантура и магистратура на името на Снежана Янева и една нова награда за студент- отличник по специалността Библиотекознание.

Очакваме идеята на ББИА да учреди ежегодна награда за иновации на името на Снежана, а ФГББ да нарече на нейно име една от съществуващите награди да станат реалност. И двете награди се надяваме да бъдат връчени за първи път през есента на 2021 година.

За младото поколение библиотекари ще бъде интересно да научат, че преди Денят на библиотекаря и Националната Библиотечна Седмица да станат обществена реалност, те са били плод на вдъхновеното ръководство, визия за бъдещето и неуморна работа на Снежа и много нейни колеги и съратници в цялата страна, която започва още през 2002 година. По време на Националната Библиотечна Седмица Мемориалният сайт за Снежа ще публикува подробен спомен на д-р Елена Коева-Юрченко, Директор на Библиотечно-информационен комплекс на висше училище по мениджмънт – Варна. Приканваме и други участници в историческите събития от преди 15 години да споделят спомени.

Пишете ни какво и кога планирате да направите, за да го отразим на Мемориалната страница за Снежана Янева, която вече се пише от цялата библиотечната общност. Очакваме и вашите спомени, които с интерес се изучават от студенти, желаещи да станат ваши достойни заместници.