Онлайн Академичен час, посветен на библиотечния лидер Снежана Янева

Университет по библиотекознание и информаационни технологии

25 февруари 2024 г., неделя, от 11.00-12.10 ч.

Аудитория: студенти, втори семестър в магистърската програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт", дистанционна форма на обучение, катедра „Библиотечни науки“

Преподавател: проф. дн Таня Тодорова

Гост-лектори: проф. Емилия Янева – сестра на Снежана Янева и Председател на Фондация „Снежана В. Янева“ , г-жа Спаска Тарандова – изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки - България“.

Онлайн академичният час по дисциплината „Библиотечни асоциации“, посветен на библиотечния лидер Снежана Янева започна с представяне на видеофилма „70-годишнина от рождението на Снежана Янева“, достъпен от следния адрес: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XBjFNX7rwhc.

Г-жа Спаска Тарандова изнесе информативна презентация на тема „Снежана Янева - лидерство за библиотеките", а г-жа Емилия Янева сподели вълнуващи спомени. Проф. Тодорова покани студентите да участват в разговор с гостите и интересни въпроси и отговори изпълниха последния половин час от срещата. 

Четете повече в Дела на почит на този сайт.